DURA PLUS Elite Cs/500 white poly.garbage bags *utility* 20"x22

S2022U-WHT
Dura Plus (Elite bags)
Pack: CS/500
Format: 20"x22"